Forellendaal 12
2553 LA DEN HAAG
Tel. 070-39 12 652
Fax. 070-39 79 699
info@vanettingeradministraties.nl
 

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies.

Functioneren van deze website

Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. of door u aan Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beŽindigen.

Copyright

Copyright met betrekking tot deze site berusten bij Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V.. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V.

Virussen

Van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

naar boven

disclaimer - privacy - algemene voorwaarden

 
Copyright © van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. 2007 Designed by Robert Kroon