Forellendaal 12
2553 LA DEN HAAG
Tel. 070-39 12 652
Fax. 070-39 79 699
info@vanettingeradministraties.nl
 

Fiscale dienstverlening

 • fiscale dienstverlening
 • aangifte inkomstenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • aangifte omzetbelasting
 • aangifte loonheffingen en eerstedagsmeldingen
 • Fiscale dienstverlening

  De slogan van de Belastingdienst leuker kunnen wij het niet maken, gemakkelijker wèl gaat voor veel mensen niet op. U kunt bij ons terecht voor het verzorgen van uw aangiftes en voor al uw vragen over belastingen. Wij leveren de aangiftes bij de belastingdienst elektronisch in en beschikken daarvoor over goede software en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Denkt u bij fiscale dientverlening aan:

 • verzorgen aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting , recht van successie
 • controleren van (voorlopige) aanslagen
 • voeren van bezwaarprocedures
 • geven van ondersteuning bij controles van de Belastingdienst of uitvoeringsinstellingen
 • naar boven

  Aangifte inkomstenbelasting

  Inkomstenbelastingen zijn een tamelijk recent fenomeen. In de 19e eeuw kwam er in oorlogstijd een inkomstenbelasting in Engeland, maar deze werd later weer afgeschaft. Tijdens de eerste wereldoorlog voerden veel Europese landen een inkomstenbelasting in. Sindsdien zijn ze niet meer weg geweest. Iedere ondernemer moet aangifte inkomstenbelasting doen. Met als basis de jaarrekening stellen wij aan de hand van uw privégegevens de aangifte van uw en uw fiscale partner samen.

  naar boven

  Aangifte vennootschapsbelasting

  In Nederland wordt vennootschapsbelasting geheven van in Nederland gevestigde rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen die bepaalde inkomsten uit Nederland genieten. Sommige rechtspersonen zijn in beginsel aan de vennootschapsbelasting onderworpen op grond van de rechtsvorm (bijvoorbeeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap). Andere rechtspersonen zijn pas belast indien en voor zover zij een onderneming drijven (bijvoorbeeld een stichting). De belasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag bestaat uit de belastbare winst die door de rechtspersoon wordt gemaakt minus verrekenbare verliezen uit andere jaren (indien aanwezig).

  Na het opstellen van de jaarrekening wordt de aangifte vennootschapsbelasting vervaardigd en elektronisch bij de belastingdienst ingediend.

  naar boven

  Aangifte omzetbelasting

  Omzetbelasting ofwel BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) is een belasting die een overheid heft op de levering van producten of diensten. BTW (TVA, MwSt, VAT) is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast. In Nederland bestaat de BTW vanwege de Europese wetgever sinds 1 januari 1969.

  Ondernemers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de BTW, en vervolgens moeten zij dit bedrag aan de staat voldoen. De ondernemer moet daarvoor meestal elke maand, elk kwartaal of per jaar zelf aangifte doen en het bedrag afdragen.

  Nadat de administratie is verwerkt wordt door ons de aangifte omzetbelasting ingediend.

  naar boven

  Aangifte loonheffingen en eerstedagsmeldingen

  Loonheffing is de belasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgever draagt deze belasting vervolgens af aan de belastingdienst en doet daarvoor maandelijks aangifte. Tegelijk met de aangifte loonheffing worden de premies volksverzekeringen afgedragen. De belastingdienst is ook voor deze heffing verantwoordelijk.

  Bovendien moet u voordat personeel aan de slag mag gaan een eerstedagsmelding doen. Ondernemingen met personeel in dienst hebben daarnaast nog met meerdere instanties te maken zoals, de uitvoeringsinstelling(Uwv), Arbodienst ed.

  Wij verzorgen alle zaken voor u die op dit gebied aan de orde komen.

  naar boven

  disclaimer - privacy - algemene voorwaarden

   
  Copyright © van Ettinger Administraties en Belastingen B.V. 2007 Designed by Robert Kroon